درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
زینب جعفری
مدیر مسئول:
زینب جعفری
سردبیر:
منیژه ارونقی
مدیر اجرایی:
مریم پورمحمدی
نشانی:
تهران، چهارراه پاسداران ، میدان حسین آباد ، کوچه مژده ، طبقه چهارم ، پلاک 85
صندوق پستی:
4574-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1388/02/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷