درباره نشریه
eISSN:
2676-7619
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید مهدی حسینی
سردبیر:
دکتر سید اباذر هاشمی هریکندیی
مدیر اجرایی:
حجت الاسلام محمدجواد نجفلو
تلفن:
025-32114175
دورنگار:
025-32114175
سایت اختصاصی:
p-l.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان ساحلی، ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) ، معاونت پژوهشی و تولید
صندوق پستی:
13554-37139
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سید مهدی حسینی
هیئت علمی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: مطالعات اسلامی
Seyed Mahdi Hosseini
Member of faculty
Al-Mustafa International University
Specialist: Ilm al-Kalam
سردبیر
دکتر سید اباذر هاشمی هریکندیی

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: ادیان
Seyed Abazar Hashemi Harikandei

Al-Mustafa International University
Specialist: Denominations
اعضای تحریریه
دکتر محمود نظری
مربی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mahmood Nazari
Instructor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Philosophy
حجت الاسلام مهدی سازندگی
استاد همکار و مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه مجازی المصطفی(ص)
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahdi Sazandegi
professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام مجتبی رحمتی
مربی
جامعه المصطفی العالمیه
Mojtaba Rahmati
Instructor
Al-Mustafa International University
دکتر یزن علی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان اسلامی
Yezen Ali
professor
Specialist: Islamic Philosophy and Mysticism
حجت الاسلام دکتر کمال کورکماز
حجت الاسلام دکتر کمال کورکماز

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اصول فقه
Kamal Korkmaz

Al-Mustafa International University
Specialist: Principles of Islamic urisprudence
حجت الاسلام دکتر غلام جابرمحمدی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Ghulam Jabir Muhammadi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith
دکتر توفیق اسداف
استاد
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Tofiq Asadov
Professor Al-Mustafa Open University
Specialist: Islamic Theology
مدیر اجرایی
حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

رشته تخصصی: دین و رسانه
Mohamad Javad Najaflo

Specialist: Religion and Media
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰