درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محسن قنبری آلانق
سردبیر:
عابدین سیاحت اسفندیاری
مدیر اجرایی:
حجت الاسلام محمدجواد نجفلو
تلفن:
025-32114175
دورنگار:
025-32114175
سایت اختصاصی:
p-l.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان ساحلی، ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) ، معاونت پژوهشی و تولید
صندوق پستی:
13554-37139
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/23
مدیر مسئول
محسن قنبری آلانق
Mohsen Qanbari Alanagh
Deputy Communications and International (Al-Mustafa International University),
Specialist: Islamic studies
سردبیر
عابدین سیاحت اسفندیاری
Abedin Siahat Isfandiari
Al-Mustafa Open University,
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Right
هیات تحریریه
محسن قنبری آلانق
Mohsen Qanbari Alanagh
Deputy Communications and International (Al-Mustafa International University),
Specialist: Islamic studies
عابدین سیاحت اسفندیاری
Abedin Siahat Isfandiari
Al-Mustafa Open University,
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Right
یحیی عبدالحسن دوخی
استاد
Yahya Abdul Hasan Dookhi
Professor, Ahlbyt University,
Specialist: Hadith Studies
غلام جابرمحمدی
استاد
Ghulam Jabir Muhammadi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Quran and Hadith
توفیق اسداف
استاد
Tofiq Asadov
Professor, Al-Mustafa Open University,
Specialist: Islamic Theology
سیدمحمدعلی عون نقوی
Seyed Mohammad Ali Aon Naqavi
Al-Mustafa Open University,
Specialist: Interpretation and Quranic Science
قدری ییلدیز
قدری ییلدیز
استاد
Kadri Yildiz
Professor, Al-Mustafa Open University,
Specialist: Islamic studies
مدیر اجرایی
محمدجواد نجفلو
Mohamad Javad Najaflo
Specialist: Religion and Media
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱