درباره نشریه
eISSN:
2676-7619
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محسن قنبری آلانق
سردبیر:
دکتر سعید نظری توکلی
جانشین سردبیر:
دکتر توفیق اسداف
مدیر اجرایی:
دکتر یزن علی
تلفن:
025-32114174
دورنگار:
025-32114175
سایت اختصاصی:
p-l.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان ساحلی، ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه 4 و 6، دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله) ، معاونت پژوهشی و تولید
صندوق پستی:
37139-13554
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/01
مدیر مسئول
دکتر محسن قنبری آلانق

Mohsen Ghanbari Alanagh
Deputy Communications and International (Al-Mustafa International University)
Specialist: Islamic studies
سردبیر
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
جانشین سردبیر
دکتر توفیق اسداف
استاد
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Tofiq Asadov
Professor Al-Mustafa Open University
Specialist: Islamic Theology
اعضای تحریریه
محسن ملک افضلی اردکانی
مدرس
Mohsen Malekafzali Ardakani

دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
دکتر معصومه اسماعیلی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masume Esmaili
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
دکتر سید محمدحسین هاشمیان
دانشیار
رشته تخصصی: سیاستگذاری فرهنگی
Seyyed Mohammad Hosein Hashemian
Associate Professor
Specialist: Cultural policy making
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار روانشناسی تربیتی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: خانواده، تعلیم و تربیت، مشاوره و درمان
Mohammah Mahdi Safurayi Parizi
Associate Professor, educational psychology
Al-Mustafa International University
Specialist: family
دکتر علی رحمانی فرد
دکتر علی رحمانی فرد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ali Rahmanifard
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and Principles
سیده رقیه موسوی
دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، حکمت متعالیه
Seyedeh Roghaye Mousavi
Phd Student, Islamic philosophy and theology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر ابوالفضل خوش منش
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
Abolfazl Khoshmanesh
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
University of Tehran
کیومرث فرح بخش

رشته تخصصی: مشاوره
Kiumars Farahbakhsh

امیر خواص
دانشیار کلام و فلسفه دین
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Amir Khavas
Associate Professor, philosophy
مدیر اجرایی
دکتر یزن علی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان اسلامی
Yezen Ali
professor
Specialist: Islamic Philosophy and Mysticism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸