درباره نشریه
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مجید خادم
مدیر مسئول:
مجید خادم
سردبیر:
مجید خادم
سایت اختصاصی:
heyratfestival.ir
کانال تلگرام:
dastankhallagh
نشانی:
شیراز، خیابان انوری، کوچه1، پلاک 101
تلفن همراه:
09177091970
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳