درباره نشریه
ISSN:
2008-2185
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر امیررضا رکن
سردبیر:
دکتر محمدصادق احمدآخوندی
مدیر اجرایی:
دکتر عباس میرزایی
ویراستار علمی:
دکتر احمدرضا شمشیری
ویراستار فنی:
دکتر مژده کلانترمعتمدی
کارشناس:
وجیهه وکیلی
تلفن:
021-83384157
دورنگار:
021-83384157
سایت اختصاصی:
jdt.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی
صندوق پستی:
5583-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
دکتر امیررضا رکن
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پریودانتیکس
Amir Reza Rokn
Professor, School of Dentistry & Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
سردبیر
دکتر محمدصادق احمدآخوندی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی
Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi
Associate Professor, School of Dentistry & Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dental
ویراستار انگلیسی
محمدجواد خرازی فرد
محمدجواد خرازی فرد
Mohammad Javad Kharazi Fard
ویراستار علمی
دکتر احمدرضا شمشیری
دکتر احمدرضا شمشیری
استادیار پژوهشکده علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ahmad Reza Shamshiri
Assistant Professor, Dental Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فنی
دکتر مژده کلانترمعتمدی
دکتر مژده کلانترمعتمدی
رشته تخصصی: دندانپزشک
Mojdeh Kalantar Motamedi
Specialist: Dentist
هیات تحریریه
دکتر محمدصادق احمدآخوندی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی
Mohammad Sadegh Ahmad Akhoundi
Associate Professor, School of Dentistry & Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dental
Jean Pierre Bernard
Jean Pierre Bernard
دکتر الله یار گرامی
دکتر الله یار گرامی
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allah Yar Geramy
Professor, School of Dentistry & Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسن نوروزی
دکتر حسن نوروزی
استادیار مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Noroozi
Assistant Professor, Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسنیه تاجرزاده
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosnieh TajerZadeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محسن شیرازی
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mohsen Shirazi
Professor, Dental Faculty, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر شهرو اعتمادمقدم
دکتر شهرو اعتمادمقدم
استادیار مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahroo Etemad Moghadam
Assistant Professor, Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مژگان علاءالدینی
استادیار مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojgan Alaeddini
Assistant Professor, Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Athanasios E Athanasiou
Professor,
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر حکیمه سیادت
دانشیار دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hakimeh Siadat
Associate Professor, School of Dentistry & Dental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Mariano Sanz
Mariano Sanz
Professor,
دکتر فرزانه آقاحسینی
دکتر فرزانه آقاحسینی
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Aghahoseyni
Professor, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر عباس میرزایی
Abbas Mirzaei
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۹