درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مدیر مسئول:
محمداسماعیل سعادت رهبری
سردبیر:
افسانه ظروفی
مدیر اجرایی:
معصومه غلامی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مریم کاظمی
تلفن:
021-66435668
021-66435667
021-66435666
دورنگار:
021-66435668
سایت اختصاصی:
www.zendegionline.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه ی اکبریان آذر، پلاک57، واحد4 شرقی
سامانه پیام کوتاه:
30007118
صندوق پستی:
693-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۰