درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مدیر مسئول:
محمداسماعیل سعادت رهبری
سردبیر:
افسانه ظروفی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مریم کاظمی
تلفن:
021-66435668
021-66435667
021-66435666
دورنگار:
021-66435668
سایت اختصاصی:
www.zendegionline.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه ی اکبریان آذر، پلاک57، واحد4 شرقی
سامانه پیام کوتاه:
30007118
صندوق پستی:
693-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۰