درباره نشریه
ISSN:
1735-806x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
سردبیر:
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
تلفن:
021-22180077
021-22180083-92 ، داخلی: 401
دورنگار:
021-22180077
021-22180083-92 ، داخلی: 401
سایت اختصاصی:
salmandj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر فصلنامه سالمند
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
سردبیر
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia.
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه نورهاشمی
دکتر فاطمه نورهاشمی
دانشگاه پاول ساباتیر تولوز، موسسه تحقیقات سالمندی، تولوز، فرانسه.
رشته تخصصی: پیراپزشکی
Fateme Nourhashemi
Universite Paul Sabatier Toulouse III, Institute of Aging, Toulouse, France.
Specialist: Geriatrics
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر محمد کمالی نژاد
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Mohammad Kamalinejad
School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر پدرام غفوری فر
دکتر پدرام غفوری فر
انستیتوی تری-استیت علوم دارویی هانتیگتون، ایالات متحده امریکا.
رشته تخصصی: فارماکولوژیست
Pedram Ghafourifar
. Tri-State Institute of Pharmaceutical Sciences, Huntington, US.
Specialist: Pharmacologist
دکتر کیمیا کهریزی
دکتر کیمیا کهریزی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب اطفال و ژنتیک بالینی
Kimia Kahrizi
Professor Genetics Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Clinical Genetics., Pediatrics
دکتر طاهر دره شوری
دکتر طاهر دره شوری
مرکز نوروبیولوژی آلزایمر، گروه آموزشی نوروبیولوژیکی دانشگاه کارولینسکا، استکهلم، سوئد.
رشته تخصصی: داروسازی
Taher DarrehShori
Alzheimer Neurobiology Center, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
Specialist: Pharmacologist
دکتر مهیار صلواتی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mahyar Salavati
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر محمدرضا سروش
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Mohammadreza Soroush
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Gerontology
دکتر آزیتا امامی
استاد دانشگاه سیاتل، ایالات متحده امریکا.
رشته تخصصی: پرستاری
Azita Emami
Professor Seattle University, Seattle, Washington, US.
Specialist: Nursing
دکتر حمیدرضا خرم خورشید
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Hamid Reza Khorram Khorshid
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Human Genetics
دکتر سید محمد فرشته نژاد
دکتر سید محمد فرشته نژاد
استادیار گروه آموزشی نورولوژی و نوروسرجری دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا.پژوهشگر ،دپارتمان نوروبیولوژی و علوم مراقبتی،بخش طب سالمندی،موسسه کارولینسکا،استکهلم،سوئد.
رشته تخصصی: علوم مغز و اعصاب
SeyedMohammad Fereshtehnejad
Assistant Professor Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Canada. Division of Clinical Geriatric, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
Specialist: Neurology and Neurosurgery
دکتر مینا اوحدی
مرکز تحقیقات پیرامون ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mina Ohadi
Iranian Research Center on Aging
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر علیرضا موسوی جراحی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Alireza Mosavi Jarrahi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Epidemiology
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر مریم نوروزیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
دکتر حمید آیزن تنگکو
دکتر حمید آیزن تنگکو
استاد موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی.
Hamid Tengku Aizan
Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), University Putra Malaysia.
دکتر مارتین مرتضوی
دکتر مارتین مرتضوی
بخش جراحی مغز و اعصاب، پروفسور دانشگاه آلاباما در بیرمینگهام ایالات متحده امریکا.
رشته تخصصی: مغز و اعصاب،فلوشیپ جراحی عروق مغزی و قاعده جمجمه
Martin Mortazavi
Neurological surgeon, fellowship trained in cerebrovascular and skull base surgery, Division of Neurological Surgery, The University of Alabama at Birmingham (UAB), US.
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia.
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor Department of Biostatistics and Computer,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فریبا کلاهدوز
گروه تحقیقات سلامت، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دپارتمان پزشکی، دانشگاه آلبرتا، کانادا.
رشته تخصصی: تخصصی تغذیه
Fariba Kolah Dooz
Indigenous and Global Health Research Group, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Medicine, University of Alberta , Canada.
Specialist: Indigenous and Global Health
دکتر سید کاظم ملکوتی
دکتر سید کاظم ملکوتی
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی سالمندان
Seyedkazem Malakouti
Assistant Professor Division of Suicide Behaviors Study and Prevention WHO Collaborating Center in mental health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Specialist Psychiatry, Geriatric Psychiatry
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمد محمدزاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Mohammadzadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
مهدی رصافیانی
دانشیار Occupational Therapy
Kuwait University
رشته تخصصی: کاردرمانی
Mehdi Rassafiani
Associate Professor, Occupational Therapy Department
Kuwait University
Specialist: Occupational Therapy
دکتر منوچهر ارجمند حسابی
دکتر منوچهر ارجمند حسابی
مرکز تحقیقات علوم بالینی، دانشگاه علوم بهداشتی تگزاس- هیوستون، ایالات متحده امریکا
رشته تخصصی: پزشکی حرفه ای و ام.پی.اچ.
Manouchehr Arjmand Hessabi
University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, US. Center for Clinical and Translational Sciences (CCTS),
دکتر احمد دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر رضا سلمان روغنی
دکتر رضا سلمان روغنی
استادیار گروه علوم بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Reza Salman Roghani
Assistant Professor Department of Clinical Sciences
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر شیما سام
استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Shima Sum
Assistant Professor Department of Social Medicine, Faculty of Medicine
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology.
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر هاشم شمشادی
گروه علوم بالینی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک
Hashem Shemshadi
Department of Clinical Sciences
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Plastic and Reconstructive Surgery.
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
Hafiz T.A. Khan
Hafiz T.A. Khan
School of Health Sciences,Faculty of Health, Education and Life Sciences,Birmingham City University, Westbourne Road, Edgbaston, Birmingham B15 3TN, UK.
دکتر رباب صحاف
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Robab Sahaf
Iranian Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر رضا فدای وطن
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Reza Fadaye Vatan
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر مهشید فروغان
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانپزشک
Mahshid Foroughan
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر فرحناز محمدی شاه بلاغی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری
Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi
Associate Professor Nursing Department
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing
دکتر پریسا طاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Parisa Taheri
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر شهربانو مقصودنیا
استاد طب سالمندی، دانشگاه رن، فرانسه.
Charbanou Jochum Maghsoudnia
Professor Geriatrics. The University of Rennes, Rennes, France.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۱