درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر علی شیخ الاسلامی
تلفن:
021-66978881
021-66978882
دورنگار:
021-66978883
سایت اختصاصی:
jflh.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۶