درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
بهمن مرادی خامنه ای
مدیر مسئول:
بهمن مرادی خامنه ای
سردبیر:
مهندس تراب امیرقاسمی
تلفن:
021-88241600
نشانی:
تهران، تهران، کوی نصر (گیشا) ،خیابان 17 ،پلاک 11
تلفن همراه:
09121932166
09126389702
تاریخ به‌روزآوری: 1396/04/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۰