درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1384
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
حسین زینعلی بهابادی
مدیر مسئول:
حسین زینعلی بهابادی
تلفن همراه:
09138542775
تلفن:
035-32471728
نشانی:
بهاباد، خیابان امام،روبروی مسجد چهارده معصوم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08