درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مدیر مسئول:
دکتر مهرزاد مستشاری
سردبیر:
دکتر بابک قرالی
مدیر اجرایی:
مهندس فرامرز سرفراز
کارشناس:
مهندس ثریا فتحی
تلفن:
028-33358004
028-33348490
سایت اختصاصی:
anrjq.areo.ir
نشانی:
قزوین، بلوار شهید بهشتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
صندوق پستی:
618-34185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/21
مدیر مسئول
دکتر مهرزاد مستشاری
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mehrzad Mostashari
Assistant Professor
سردبیر
دکتر بابک قرالی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Babak Gharali
Assistant Professor
Specialist: ENTOMOLOGY
اعضای تحریریه
دکتر مهرزاد مستشاری
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mehrzad Mostashari
Assistant Professor
دکتر شکرالله حاجی وند
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
رشته تخصصی: باغبانی
Shokrolah Hajivand
Assistant Professor Qazvin agricultural and natural resources research and education center
Specialist: horticulture
دکتر محمدعلی نجاتیان
دانشیار
رشته تخصصی: باغبانی
Mohamadali Nejatian
Associate Professor
Specialist: horticulture
دکتر بابک قرالی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Babak Gharali
Assistant Professor
Specialist: ENTOMOLOGY
دکتر محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر حسین ارزانی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
دکتر عباس ستوده نیا
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آبیاری
Abas Stodeh Nia
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: irrigation
دکتر جعفر احمدی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی
Jafar Ahmadi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: agricultur, Genetic and racial breeding
مدیر اجرایی
مهندس فرامرز سرفراز
استادیار
رشته تخصصی: زمین شناسی
Faramarz Sarfaraz
Assistant Professor
کارشناس
مهندس ثریا فتحی

رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Soraya Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۳