درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1384
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
میرجلال سیدمحمدی
مدیر مسئول:
میرجلال سیدمحمدی
تلفن:
013-44230777
دورنگار:
013-44230777
نشانی:
هشتپر (تالش)، خیابان امام خمینی ، جنب بانک ملت ، طبقه فوقانی فروشگاه یارمحمد واحدی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08