درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
مهندس اصغر نعمتی
مدیر مسئول:
مهندس اصغر نعمتی
سردبیر:
مهندس اصغر نعمتی
مدیر اجرایی:
اعظم علوی
مسئول اشتراک:
اعظم علوی
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66431022
سایت اختصاصی:
www.zendegionline.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه شهید اکبریان آذر، پلاک 57، طبقه 2 غربی
سامانه پیام کوتاه:
30007118
صندوق پستی:
693-14185
اشتراک:
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۰