درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام علی کمساری
سردبیر:
عبدالله حسن زاده
مدیر اجرایی:
محمدرضا فیروزیان
مدیرداخلی:
حسین کریمشاهی بیدگلی
مدیر هنری:
فاطمه سادات حجازیان
ویراستار فارسی:
رامین باباگل زاده
مسئول اشتراک:
عبدالمالکی
تلفن:
021-22834079
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، پلاک 5، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، دفتر نشریه ی دوست کودکان، ، کدپستی: 1977663613
اشتراک:
تلفن:
021-22834079
دورنگار:
021-22834079
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹۵