درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول:
اکبر ایرانی
سردبیر:
اکبر ایرانی
معاون سردبیر:
مسعود راستی پور
مدیرداخلی:
یونس تسلیمی پاک
طراح روی جلد:
محمود خانی
مسئول اشتراک:
مجید یکتا
تلفن:
021-66490612
دورنگار:
021-66406258
سایت اختصاصی:
www.mirasmaktoob.ir
نشانی:
تهران، میدان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شماره 1182، طبقه دوم، ، کدپستی: 1315693519
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷۱