درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول:
محمدحسن کاویانی راد
سردبیر:
رحیم نریمانی
مدیر اجرایی:
سیده فاطمه رضایی
مسئول اشتراک:
محمدرضا اصغری
کارشناس فنی:
علیرضا قاسمی
سایت اختصاصی:
mag.navideshahed.com
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار (شمالی) ، پلاک 3، انتشارات شاهد
صندوق پستی:
4348-15875
تلفن:
021-88835108
دورنگار:
021-88309249
اشتراک:
پست الکترونیک:
shahedmag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۷۲