درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی فقیه
سردبیر:
رحیم نریمانی
مدیر اجرایی:
سیده فاطمه رضایی
مسئول اشتراک:
محمدرضا اصغری
کارشناس فنی:
علیرضا قاسمی
سایت اختصاصی:
mag.navideshahed.com
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار (شمالی) ، پلاک 5، انتشارات شاهد
صندوق پستی:
4348-15875
تلفن:
021-88835108
دورنگار:
021-88828435
اشتراک:
پست الکترونیک:
shahedmag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲۶