درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
سردبیر:
دکتر عبدالله ادریسی
مدیر اجرایی:
سید حسام الدین حسینی
تلفن:
021-88321412
021-88822532
دورنگار:
021-88321412
021-88822532
سایت اختصاصی:
www.taghrib.ir
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، پلاک 248، مجتمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
تاریخ به‌روزآوری: 1391/02/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱