درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
تیرماه 1385
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت آریاناگردشگر پاسارگاد
مدیر مسئول:
سیدعلیرضا کاظمی دولابی
سردبیر:
محسن قانع بصیری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سیده محبوبه کاظمی دولابی
تلفن:
021-22200646
دورنگار:
021-22200646
نشانی:
تهران، میدان نیاوران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، ، کدپستی: 1773-16315
صندوق پستی:
1773-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1389/08/04
این مجله تا شماره 13 با نام صاعقه (صنعت گردشگری) منتشر می شده است.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۷