درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر حامد شکوری گنجوی
مدیر مسئول:
دکتر حامد شکوری گنجوی
سردبیر:
محمد کشوری
روابط عمومی:
زهرا علی عسگری
تلفن:
021-88513810
دورنگار:
021-88513812
سایت اختصاصی:
www.teyf.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، کوچه امامی، پلاک 23 طبقه دوم، واحد 3
صندوق پستی:
1688-134445
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۷