درباره نشریه
ISSN:
1735-7969
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس خشایار شکیبی
مدیر مسئول:
مهندس خشایار شکیبی
سردبیر:
مهندس خشایار شکیبی
سایت اختصاصی:
www.mobaddel.ir
نشانی:
تهران، اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، پلاک 335، ساختمان افق، واحد 4 ، کدپستی: 14665519
تلفن همراه:
09197556424
صندوق پستی:
519-14665
تلفن:
021-44423755
021-88671676
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09128462701
تلفن:
021-88671676
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶۶