درباره نشریه
ISSN:
2322-3871
eISSN:
2345-5594
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول:
دکتر غضنفر شاهقلیان
سردبیر:
دکتر محمد عطایی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید معظمی
مدیرداخلی:
دکتر مهرداد جعفربلند
کارشناس:
دکتر ایمان صادق خانی
تلفن:
031-42291110
دورنگار:
031-42291110
سایت اختصاصی:
jipet.iaun.ac.ir
نشانی:
نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده برق، دفتر مجله روشهای هوشمند در صنعت برق
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/18
مدیر مسئول
دکتر غضنفر شاهقلیان
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت
Ghazanfar Shah Gholian
Associate Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: FACTS devices-Power system dynamic
کارشناس
دکتر ایمان صادق خانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریز شبکه ها - کاربرد روشهای هوش مصنوعی در سیستم های قدرت
Iman Sadeghkhani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: research.iaun.ac.ir/pd/sadeghkhani/
سردبیر
دکتر محمد عطایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Ataei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Electrical Engineering-Control
اعضای تحریریه
دکتر علی پیروی
استاد peiravi@um.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - قابلیت اطمینان سیستم ها - شبکه های هوشمند - مدارها و سیستم های الکترونیکی
Ali Peyrovi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Systems- Systems Reliability - Smart Grid - Electronic Circuits and Systems
داریوش نظرپور اکبری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: دینامیک سیستم های قدرت - شبکه های هوشمند
Daryoush Nazarpour Akbari
Professor
University of Urmia
Specialist: Power System Dynamics, Smart Grids
دکتر قاسم میرجلیلی
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: شبکه های مخابرات داده - شبکه های بی سیم
Ghasem Mir Jalili
Professor
University of Yazd
Specialist: Data Communication Networks -Wireless Networks
ابراهیم فرشیدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدارهای آنالوگ و دیجیتال
Ebrahim Farshidi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Analog and Digital Circuits
دکتر ناصر پریز
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: کنترل، سیستم های کنترل غیرخطی - کنترل بهینه
Naser Pariz
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control
دکتر سید عباس طاهر
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: دینامیک سیستم های قدرت - بهره برداری از سیستم های قدرت
Seyyed Abbas Taher
Professor
University of Kashan
Specialist: Power Systems Dynamics - Power Generation, Operation and Control
دکتر غضنفر شاهقلیان
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادوات FACTS-دینامیک سیستم های قدرت
Ghazanfar Shah Gholian
Associate Professor Najaf Abad Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: FACTS devices-Power system dynamic
دکتر ابراهیم برزآبادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی برق-الکترونیک
Ebrahim Borzabadi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Elactrical Engineering-Electronic
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر رحمت الله هوشمند
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - کاربرد روشهای هوشمند در سیستم های قدرت
Rahmatollah Hooshmand
Professor Faculty of Engineering
University of Isfahan
Specialist: Power Systems Restructuring and Deregulation-Intelligent system in Power systems
Ernest Gockenbach
Professor Leibniz Universit?t Hannover, Germany
Specialist: Insulating materials - test and measuring techniques - new monitoring and diagnosis systems
دکتر سهراب خان محمدی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - نظریه کنترل فازی
Sohrab Khanmohammadi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Power System - Fuzzy Systems
دکتر فرید شیخ الاسلام
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کنترل فازی - سیستم های هوشمند
Farid Sheikholeslam
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Fuzzy Control- Intelligent Systems
Pierluigi Siano
Professor Department of Industrial Engineering, University of Salerno-Italy
Specialist: - Electricity Markets-Soft Computing Methods, Smart Grids
Pasi Luukka
Associate Professor Department of Mathematics and Physics, Lappeenranta University of Technology, Finland
Specialist: Mathematics and Physics
دکتر علی مهریزی ثانی
دانشیار دانشگاه ویرجینیا تک
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - کنترل ریز شبکه ها
Ali Mehrizi-Sani
Associate Professor Virginia Tech University-USA
Specialist: Power Systems- Microgrids Control
Marco Mussetta
Assistant Professor Department of Energy, Politecnico di Milano, Italy
Specialist: Optimization - Computational intelligence
José Enrique Armendáriz-Iñigo
Associate Professor Departamento de Ingenier?a Matem?tica e Inform?tica - Universidad P?blica de Navarra, Spain
Specialist: Distributed Systems, Data Management
دکتر حسین فرزانه فرد
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الکترونیک قدرت - سوئیچینگ
Hosein arzanehfard
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Power Electronic- Switching
دکتر عباس شولایی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ماشین های الکتریکی و درایوها - الکترونیک قدرت
Abbas Shoulaie
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive - Power Electronic
دکتر مهدی مهدوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: شبکه های بی سیم - تئوری ترافیک
Mehdi Mahdavi
Associate Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Wireless Mesh Networks- Traffic Theory
دکتر غلامرضا عرب مارکده
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: الکترونیک قدرت - درایوهای الکتریکی - سیستم های دیجیتال بلادرنگ
Gholam Reza Arab Markadeh
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Power Electronic - Electrical Drive- Real Time Digital Systems
دکتر حسین پورقاسم
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی، پردازش سیگنالهای حیاتی، شناسایی الگو
Hossein Pourghassem
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Medical Image Analysis and Processing, Biosignal Processing, Pattern Recognition
ویراستارفارسی
دکتر همایون مهدوی نسب
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کدینگ و پردازش وئدیو و تصویر - شبکه های عصبی - کاربرد محاسبات نرم
Homayoun Mahdavi nasab
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Image and video coding, processing- Neural networks, soft computing application
مدیر اجرایی
دکتر مجید معظمی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پایداری و کنترل سیستم های قدرت - بهینه سازی در سیستم های قدرت
Majid Moazzami
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Power system stability and control- Power system optimization
مدیرداخلی
دکتر مهرداد جعفربلند
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: ماشینهای الکتریکی و درایوها
Mehrdad Jafar Boland
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷