درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه دنیای هنر پردیس
مدیر مسئول:
دکتر زیبا حاج حیدری
سردبیر:
شورای سردبیری
روابط عمومی:
فرانک موسوی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فرانک موسوی
مسئول اشتراک:
مریم مبشری
تلفن:
021-66476341
021-66476342
021-66476343
021-66476344
021-66476345
دورنگار:
021-66476341
021-66476342
021-66476343
021-66476344
021-66476345
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهید وحید نظری، بن بست فرزانه، پلاک 7، طبقه 4
صندوق پستی:
1156-14515
اشتراک:
پست الکترونیک:
food.m.t@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲۳