درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
موسسه دنیای هنر پردیس
مدیر مسئول:
دکتر زیبا حاج حیدری
سردبیر:
مژگان ترکمانی
روابط عمومی:
فرانک موسوی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فرانک موسوی
مسئول اشتراک:
مریم مبشری
تلفن:
021-66476341
021-66476342
021-66476343
021-66476344
021-66476345
دورنگار:
021-66419276
021-66419276
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهید وحید نظری، بن بست فرزانه، پلاک 7، طبقه 4
صندوق پستی:
1156-14515
اشتراک:
پست الکترونیک:
food.m.t@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴۴