درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
علی شریفی قزوینی
مدیر مسئول:
ملک رضا ملک پور قربانی
سردبیر:
دکتر سعید کاظمی
مدیر اجرایی:
ژاله صداقتی منور
مسئول اشتراک:
ژاله صداقتی منور
تلفن:
021-84397005
دورنگار:
021-88025558
سایت اختصاصی:
www.asiaclass.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 31، ، کدپستی: 1439634561
اشتراک:
پست الکترونیک:
j.sedaghati@asiaclass.org
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰۴