درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
عباس اعتمادزاده
مدیر مسئول:
عباس اعتمادزاده
سردبیر:
عباس اعتمادزاده
مدیر اجرایی:
صدف اعتمادزاده
روابط عمومی:
شهره قلعه خانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
صدف اعتمادزاده
تلفن:
021-22576324
دورنگار:
021-22576324
نشانی:
تهران، اتوبان صدر، خیابان منظریه، کوچه میثم، پلاک 13، واحد 11، ، کدپستی: 1951884615
صندوق پستی:
364-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۰