درباره نشریه
ISSN:
1735-7306
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن قلب و عروق ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید ملکی
ویراستار فارسی:
رسول آذرفرین
ویراستار انگلیسی:
فرشاد عموزاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر هومن بخشنده
تلفن:
021-22048174
دورنگار:
021-22048174
سایت اختصاصی:
journal.iha.org.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان نیایش، بیمارستان قلب شهید رجایی، ساختمان اداری، طبقه اول، دفتر انجمن قلب و عروق ایران
صندوق پستی:
1341-15745
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/05
مدیر مسئول
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
سردبیر
دکتر عبدالحسین طباطبایی
دکتر عبدالحسین طباطبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abdolhossein Tabatabaei

Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
 عبدی
عبدی

دکتر علی احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Ali Ahmad

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemilogist
 امینیان
امینیان

 عارفی
عارفی

 آذرنیک
آذرنیک

دکتر علیرضا علیزاده قویدل
استاد Rajaei Cardiovascular Center
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Alireza Alizadeh Ghavidel
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
زهرا علیزاده ثانی
زهرا علیزاده ثانی

 بصیری
بصیری

 بهارستانی
بهارستانی

دکتر  اسلامی
دکتر اسلامی

 بلوریان
بلوریان

دکتر رسول فراست کیش
استاد
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Rasool Ferasat Kish
Professor
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
دکتر  فیروزآبادی
دکتر فیروزآبادی

ع فیروزی
ع فیروزی

 غفاری نژاد
غفاری نژاد

دکتر راضیه قاسمی
دکتر راضیه قاسمی

غلام پوردهکی
غلام پوردهکی

 حاج شیخ الاسلامی
حاج شیخ الاسلامی

 حکیم
حکیم

 هندجانی
هندجانی

دکتر محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hashemi

Shiraz University of Medical Sciences
 حیدرپور
حیدرپور

دکتر مهرداد حق ازلی
دانشیار
Mehrdad Hagh Azali
Associate Professor
 جاویدی
جاویدی

کلانتر معتمدی
کلانتر معتمدی

دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor School of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
 کیاور
کیاور

کاظمی صالح
کاظمی صالح

 ملکی
ملکی

 ماندگار
ماندگار

 مهرانپور
مهرانپور

دکتر محمدمسعود محبی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Masoud Mohebi
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Technology and Engineering
Imam Khomeini International University
Specialist: Materials Science
 مجتهدزاده
مجتهدزاده

 ممتحن
ممتحن

دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
 مرتضاییان
مرتضاییان

 نوابی
نوابی

 نظری
نظری

نبوی زاده
نبوی زاده

 نعمتی پور
نعمتی پور

دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
 عمرانی
عمرانی

 اورعی
اورعی

دکتر زهرا اجاقی حقیقی

 پیغمبری
پیغمبری

 پزشکیان
پزشکیان

پور مقدس
پور مقدس

راد پور
راد پور

حسینی ک
حسینی ک

حسینی س
حسینی س

رسول صدر عاملی
رسول صدر عاملی

علی صادق پورطبایی
علی صادق پورطبایی

 شاه محمدی
شاه محمدی

 شکیبی
شکیبی

طباطبایی م. ح
طباطبایی م. ح

طباطبائی م. ب
طباطبائی م. ب

یوسف نیا
یوسف نیا

 یوسفی
یوسفی

 واحدیان
واحدیان

زواره ای
زواره ای

رسول آذرفرین
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Rasoul Azarfarin
Professor, Anesthesiology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
 بخشنده
بخشنده

ا فیروزی
ا فیروزی

 محققی
محققی

 حق جو
حق جو

 هاشمیان
هاشمیان

دکتر  مصطفوی
دکتر مصطفوی

حاج زینلی
حاج زینلی

 جبلی
جبلی

نیک دوست
نیک دوست

کمال هدایت
کمال هدایت

 مددی
مددی

 نوذری
نوذری

 پورحسینی
پورحسینی

دکتر مهدی صادقی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط، بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahdi Sadeghi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
 صادق پور
صادق پور

 ستارزاده
ستارزاده

زند پارسا
زند پارسا

 باقی زاده
باقی زاده

دکتر  شیرانی
دکتر شیرانی

ویراستار فارسی
رسول آذرفرین
استاد بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Rasoul Azarfarin
Professor, Anesthesiology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
ویراستار انگلیسی
فرشاد عموزاده
فرشاد عموزاده

دکتر هومن بخشنده
دانشیار Epidemiology
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hooman Bakhshandeh
Associate Professor, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مجید ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Maleki
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۱