درباره نشریه
ISSN:
2008-2096
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا (معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا)
مدیر مسئول:
دکتر سیدامیررضا نجات
سردبیر:
دکتر محمد قصری
مدیر اجرایی:
دکتر غلام جباری
تلفن:
021-22955734
دورنگار:
021-22955734
سایت اختصاصی:
pod.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، خیابان صنایع، خیابان مصباح (گلزار سابق) ، کوچه شقایق، پلاک 3، واحد 3، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، ، کدپستی: 1693734381
تلفن همراه:
09399040656
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/14
مدیر مسئول
دکتر سیدامیررضا نجات
استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناج
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Amir Reza Nejat
Specialist: manegement
سردبیر
دکتر محمد قصری
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ghasri
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: strategic Managment
هیات تحریریه
دکتر رضا جوادیان
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Reza Javadian
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor, Faculty of Engineering, Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
دکتر بهرام بیات
استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر حمیدرضا حاتمی
دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Hatami
Associate Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
دکتر سیدعبدالرضا حسینی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Abdol Reza Hoseini
Assistant Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management
دکتر علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر علی محمد رضایی
استادیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی
Ali Mohammad Rezaee
Assistant Professor, Semnan University
Specialist: Psychology
دکتر وجه الله قربانی زاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Vajhollah Ghorbani Zadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: System Management
دکتر محمد قصری
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ghasri
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: strategic Managment
دکتر عبدالله هندیانی
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
ویراستارفارسی
دکتر محمد عترت دوست
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Etratdoost
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار انگلیسی
مهدی سرابی
مهدی سرابی
Mehdi Sarabi
مدیر اجرایی
دکتر غلام جباری
دکتر غلام جباری
Gholam Jabbari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۸