درباره نشریه
ISSN:
1735-5303
eISSN:
2345-3656
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن آسیب شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
سردبیر:
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
مدیر اجرایی:
دکتر حسین دارآفرین
مدیرداخلی:
وهاب پیران فر
تلفن:
021-66596993
دورنگار:
021-66596993
سایت اختصاصی:
ijp.iranpath.org
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی (شباهنگ) ، نرسیده به خیابان دکتر قریب، پلاک 63 ، واحد یک
تلفن همراه:
09371307300
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد بیمارستان مصطفی خمینی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Reza Jalali Nadoushan
Professor, Mostafa Khomeini Hospital, Shahed University
Specialist: Pathology
سردبیر
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد بیمارستان مصطفی خمینی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Reza Jalali Nadoushan
Professor, Mostafa Khomeini Hospital, Shahed University
Specialist: Pathology
هیات تحریریه
دکتر مژگان عسگری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mojgan Asgari
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر شهلا مسعود
استاد دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
رشته تخصصی: پاتولوژی
Shahla Masoud
Professor,
Specialist: Cytopathology
دکتر مهرداد ناجی
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، آسیب شناسی
Mehrdad Naji
Professor, University of Miami, USA,
Specialist: Surgery, Pathology
دکتر صدیقه کیهانی
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی عمومی ، آسیب شناسی آناتومیک ، سیتوپاتولوژی
Sedigheh Keyhani
Professor,
Specialist: General Pathology, Anatomic Pathology, Cytopathology
دکتر پروین گنجه ای آذر
استاد
Parvin Ganjei Azar
Professor,
دکتر بیتا گرامی زاده
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bita Geramizadeh
Professor, Department of Pathology, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا عبدالهی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Abdollahi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر آرزو آقاخانی
Arezoo Agha Khani
دکتر حسین آیت اللهی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک
Hossein Ayatollahi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Pathology and Cytogenetics
دکتر پیام آزاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Payam Azadeh
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علی دواتی
دانشیار دانشگاه شاهد
Ali Davati
Associate Professor, Shahed University
Kyung Whan Min
دکتر پیمان محمدی تربتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Peyman Mohammadi Torbati
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرید معین فر
استاد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Farid Moinfar
Professor,
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا منصف اصفهانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Ali Reza Monsef Esfahani
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر پروین رجبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Parvin Rajabi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ناصر رخشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nasser Rakhshani
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor, School of Medicine, Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر بهروز شفقی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Behrooz Shafaghi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مسعود ستوده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارشی
Masoud Sotoudeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive Disease
دکتر سیدمحمد توانگر
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Seyed Mohammad Tavangar
Professor, Pathology Department, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Viroj Wiwanitkit
Professor,
مدیر اجرایی
دکتر حسین دارآفرین
Hossein Darafarin
Iranian Society of Pathology,
مدیرداخلی
وهاب پیران فر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۵