درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن آمار ایران
سردبیر:
دکتر علیرضا طاهریون
تلفن:
021-66495540
دورنگار:
021-66499827
سایت اختصاصی:
www.irstat.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، (بین بزرگمهر و انقلاب) ، بن بست نجم، پلاک 2، طبقه دوم، واحد 11
صندوق پستی:
1614-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۳