درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
مجتبی مصباح
مدیر مسئول:
دکتر سید احمد رهنمایی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
حجت الاسلام علیرضا دهشیری
ویراستار فارسی:
نجما دهشیری
مسئول اشتراک:
حسن نیازمند رودسری
تلفن:
025-36624811
دورنگار:
025-36624811
سایت اختصاصی:
puya.nashriyat.ir
نشانی:
قم، چهار راه غفاری، خیابان ایستگاه، کوچه بوعلی، کوچه 17، پلاک 27
صندوق پستی:
146- 37165
تاریخ به‌روزآوری: 1400/03/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸۷