درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهمن نامور مطلق
سردبیر:
بهزاد مرتضوی
مدیر اجرایی:
حسن گوهرپور
تلفن:
021-66954200-5
دورنگار:
021-66954200-5
سایت اختصاصی:
www.honar.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه لقمان الدوله ادهم ، بن بست بوذرجمهر شمالی ، شماره 23
تاریخ به‌روزآوری: 1387/04/14
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹