درباره نشریه
ISSN:
1016-1058
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1368
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا نوری دلویی
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، طبقه دوم
صندوق پستی:
478-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/28

نشریه بین المللی علوم جمهوری اسلامی ایران حاوی آخرین نتایج پژوهش های ارزنده علمی و علمی_کاربردی در زمینه های متفاوت علوم پایه مانند زیست شناسی، شیمی ، فیزیک ، زمین شناسی، ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر است.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۹