درباره نشریه
ISSN:
1735-8620
eISSN:
2008-2371
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی کریمی
سردبیر:
دکتر عباسعلی کریمی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدحسام الدین عباسی
مسئول اشتراک:
فاطمه اسماعیلی
طراح و گرافیست:
فاطمه اسماعیلی دارابی
تلفن:
021-88029720
دورنگار:
021-88029720
سایت اختصاصی:
jthc.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، کوچه شهریور، درب اورژانس بیمارستان مرکز قلب تهران، ساختمان واحد تحقیقات، طبقه 5 ، دفتر مجله علمی مرکز قلب تهران
اشتراک:
تلفن:
021-88029720
دورنگار:
021-88029720
پست الکترونیک:
jthc@tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
سردبیر
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
هیات تحریریه
دکتر
Zohair Yousef Al Halees
King Faisal Heart Institute, Riyadh, Saudi Arabia,
دکتر یدالله داج
دکتر یدالله داج
Yadolah Dodge
دکتر علی داج خاتمی
دکتر علی داج خاتمی
Ali Dodge khatami
Iradj Gandjbakhsh
Omer Isik
Sami S kabbani
کیوان کمالوند
کیوان کمالوند
Kayvan Kamalvand
Jean Marco
علی معصومی
علی معصومی
Ali Massumi
Carlos A Mestres
دکتر فرد مرادی
Fred Moradi
دکتر محمد نیومن
دکتر محمد نیومن
Mohammad Numan
دکتر
Ahmad S Omran
Fausto J Pento
مهرداد رضایی
مهرداد رضایی
Mehrdad Rezaei
Gregory S Thomas
Lee Samuel Wann
Hein J Wellen
Doiglas P Zipes
دکتر حسین احمدی
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: نگهداری و مرمت میراث تاریخی - هنری
Hosein Ahmadi
Associate Professor, Isfahan University of Art
Specialist: Preservation and restoration of historical - artistic heritage
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر محمد علیدوستی
دکتر محمد علیدوستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی برومند
دکتر محمدعلی برومند
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر غلامرضا داوودی
دکتر غلامرضا داوودی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
علی محمدی حاجی زینعلی
علی محمدی حاجی زینعلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
دکتر علی کاظمی سعید
دکتر علی کاظمی سعید
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدابراهیم کسائیان
دکتر سیدابراهیم کسائیان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ebrahim Kassaian
Tehran University of Medical Sciences
دکتر داوود کاظمی صالح
دکتر داوود کاظمی صالح
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر مجید ملکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Maleki
Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر محراب مرزبان
دکتر محراب مرزبان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mehrab Marz Ban
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منصور مقدم
دکتر منصور مقدم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سینا مرادمند
دکتر سینا مرادمند
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Sina Morad Mand
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر سیدمحمود میرحسینی
دکتر سیدمحمود میرحسینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدرسول میرشریفی
دکتر سیدرسول میرشریفی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد محبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Ahmad Mohebi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر محمدحسن نمازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hasan Namazi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم نعمتی پور
دکتر ابراهیم نعمتی پور
مرکز قلب تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Nemati Pour
Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضایت پرویزی
دکتر رضایت پرویزی
مرکز قلب مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Rezayat Parvizi
Madani Heart Center, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مسعود پزشکیان
دکتر مسعود پزشکیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Masoud Pezeshkian
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: cardiacsurgery
حمیدرضا پورحسینی
حمیدرضا پورحسینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن رادمهر
دکتر حسن رادمهر
مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Rad Mehr
Children’s medical center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حکیمه صادقیان
دکتر حکیمه صادقیان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های قلب و عروق
Hakimeh Sadeghian
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید صادقیان
دکتر سعید صادقیان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی سالاری فر
دکتر مجتبی سالاری فر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal SarrafZadegan
Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر احمد یمینی شریف
دکتر احمد یمینی شریف
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر علی اکبر زینالو
دکتر علی اکبر زینالو
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستار انگلیسی
پدرام عموزاده
پدرام عموزاده
طراح و گرافیست
فاطمه اسماعیلی دارابی
فاطمه اسماعیلی دارابی
مدیر اجرایی
دکتر سیدحسام الدین عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی قلب و عروق برنارد لاون محقق در سلامت قلب و عروق
Seyed Hesameddin Abbasi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: public Health and Cardiovascular Epidemiology Bernard Lown Scholar in Cardiovascular Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۱