درباره نشریه
ISSN:
1735-8620
eISSN:
2008-2371
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی کریمی
سردبیر:
دکتر عباسعلی کریمی
مدیر اجرایی:
دکتر سید حسام الدین عباسی
ویراستار انگلیسی:
پدرام عموزاده
مسئول اشتراک:
فاطمه اسماعیلی
طراح و گرافیست:
فاطمه اسماعیلی دارابی
تلفن:
021-88029720
دورنگار:
021-88029720
سایت اختصاصی:
jthc.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، کوچه شهریور، درب اورژانس بیمارستان مرکز قلب تهران، ساختمان واحد تحقیقات، طبقه 5 ، دفتر مجله علمی مرکز قلب تهران
اشتراک:
تلفن:
021-88029720
دورنگار:
021-88029720
پست الکترونیک:
jthc@tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
سردبیر
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
اعضای تحریریه
Zohair Yousef Al Halees
Zohair Yousef Al Halees
King Faisal Heart Institute, Riyadh, Saudi Arabia
دکتر یدالله داج
دکتر یدالله داج

Yadolah Dodge

دکتر علی داج خاتمی
دکتر علی داج خاتمی

Ali Dodge khatami

Iradj Gandjbakhsh
Iradj Gandjbakhsh

Omer Isik
Omer Isik

Sami S kabbani
Sami S kabbani

کیوان کمالوند
کیوان کمالوند

Kayvan Kamalvand

Jean Marco
Jean Marco

علی معصومی
علی معصومی

Ali Massumi

Carlos A Mestres
Carlos A Mestres

دکتر سینا فردمرادی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sina Fard Moradi
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water and Resource Management
دکتر محمد نیومن
دکتر محمد نیومن

Mohammad Numan

Ahmad S Omran
Ahmad S Omran

Fausto J Pento
Fausto J Pento

مهرداد رضایی
مهرداد رضایی

Mehrdad Rezaei

Gregory S Thomas
Gregory S Thomas

Lee Samuel Wann
Lee Samuel Wann

Hein J Wellen
Hein J Wellen

Doiglas P Zipes
Doiglas P Zipes

دکتر حسین احمدی
دکتر حسین احمدی

دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر محمد علیدوستی
دکتر محمد علیدوستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی برومند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Ali Borumand
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر غلامرضا داوودی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Gholam Reza Davoodi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
علی محمدی حاجی زینعلی
علی محمدی حاجی زینعلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباسعلی کریمی
دکتر عباسعلی کریمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Abbas Ali Karimi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: cardiac surgery
دکتر علی کاظمی سعید
دکتر علی کاظمی سعید

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Kazemi Saeid
Department of Electrophysiology,Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
ابراهیم کساییان
ابراهیم کساییان

دکتر داود کاظمی صالح
دکتر داود کاظمی صالح

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر مجید ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Maleki
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر محراب مرزبان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mehrab Marz Ban

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر منصور مقدم
دکتر منصور مقدم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سینا مرادمند
دکتر سینا مرادمند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Sina Morad Mand
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر سید جلیل میرحسینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Seyyed Jalil Mirhoseini
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: heart surgery
دکتر سید رسول میرشریفی
دکتر سید رسول میرشریفی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمد محبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Ahmad Mohebi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر محمدحسن نمازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hasan Namazi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم نعمتی پور
دکتر ابراهیم نعمتی پور
مرکز قلب تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Nematipour
Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضایت پرویزی
استادیار مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Rezayat Parvizi
Assistant Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر مسعود پزشکیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Masoud Pezeshkian
Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
حمیدرضا پورحسینی
حمیدرضا پورحسینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن رادمهر
دکتر حسن رادمهر
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Rad Mehr
Children’s medical center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حکیمه صادقیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های قلب و عروق
Hakimeh Sadeghian

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید صادقیان
دکتر سعید صادقیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Saeed Sadeghian
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی سالاری فر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Mojtaba Salarifar
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر احمد یمینی شریف
دکتر احمد یمینی شریف

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Yamini Sharif
Department of Electrophysiology,Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر علی اکبر زینالو

دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستار انگلیسی
پدرام عموزاده
پدرام عموزاده

طراح و گرافیست
فاطمه اسماعیلی دارابی
فاطمه اسماعیلی دارابی

مدیر اجرایی
دکتر سید حسام الدین عباسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی قلب و عروق برنارد لاون محقق در سلامت قلب و عروق
Seyed Hesameddin Abbasi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: public Health and Cardiovascular Epidemiology Bernard Lown Scholar in Cardiovascular Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۹