درباره نشریه
ISSN:
2008-2576
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا علیایی
دستیار سردبیر:
دکتر شهره جلایی
دستیار سردبیر:
دکتر خدیجه اوتادی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید طالبیان مقدم
ویراستار انگلیسی:
دکتر سیامک بشردوست تجلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین باقری
کارشناس:
سهیلا دولتی
تلفن:
021-77644937
دورنگار:
021-77644937
سایت اختصاصی:
jmr.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، پیج شمیران، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صندوق پستی:
316-16115
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/23
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سردبیر
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor Physiotherapy group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دستیار سردبیر
دکتر شهره جلایی
دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Shohreh Jalaie
Associate Professor Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر خدیجه اوتادی

Khadijeh Otadi

اعضای تحریریه
دکتر پروین راجی
استادیار کاردرمانی، توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کار درمانی
Parvin Raji
Assistant Professor, occupational Therapy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
دکتر علیرضا کریمی یزدی
استاد گوش وحلق وبینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Karimi Yazdi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر سیامک بشردوست تجلی

Siamak Bashardoost Taj

دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
مدیر اجرایی
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
کارشناس
سهیلا دولتی

Soheila Dowlati

شنوایی شناسی
اعضای تحریریه
دکتر جمیله فتاحی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jamileh Fattahi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا حسین آبادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: Audiology
Reza Hoseinabadi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر نعمت الله روح بخش

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nematollah Rooh Bakhsh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرزانه ضمیری عبداللهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh zamiri Abdollahi

Tehran University of Medical Sciences
الکتروفیزیولوژی
اعضای تحریریه
Ronald Baxendale
Ronald Baxendale
University of Glasgow, Scotland, UK
اختلالات عصبی،اسکلتی عضلانی واسکلتی
اعضای تحریریه
دکتر طناز احدی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Tannaz Ahadi

Iran University of Medical Sciences
اختلالات عصبی، اسکلتی عضلانی و اسکلتی
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر فرزاد فاتحی
دانشیار گروه مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Farzad Fatehi
Associate Professor Neurology Department
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر بیژن فروغ
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Bijan Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر کوروش منصوری
دکتر کوروش منصوری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Kourosh Mansoori

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر سید پژمان مدنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Seyyed Pejman Madani
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر غلامرضا رئیسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Gholam Reza Raeesi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
کاردرمانی
اعضای تحریریه
دکتر مهدی علیزاده زارعی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Ali Zadeh Zarei

Iran University of Medical Sciences
دکتر مالک امینی
دانشیار کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کاردرمانی
Malek Amini
Associate Professor, Occupational Therapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: occupational Therapy
Margo Holm
University of Pittsburg, Pittsburgh, United States
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمد خیاط زاده
دکتر محمد خیاط زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Khayyat Zadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سیده تهمینه موسوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyedeh Tahmineh Moosavi

Tehran University of Medical Sciences
مهدی رصافیانی
دانشیار Occupational Therapy
Kuwait University
رشته تخصصی: کاردرمانی
Mehdi Rassafiani
Associate Professor, Occupational Therapy Department
Kuwait University
Specialist: Occupational Therapy
دکتر حمیدرضا رستمی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کار درمانی
Hamid Reza Rostami
Faculty of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Therapy
بینایی سنجی
اعضای تحریریه
دکتر عباس عظیمی خراسانی
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپتومتری
Abbas Azimi Khorasani
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
ابراهیم جعفرزاده

Ebrahim Jafarzadehpur

دکتر علیرضا جعفری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Jafari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر هاله کنگری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Haleh Kangari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عبدالله فرزانه
دکتر عبدالله فرزانه

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Abdollah Farzaneh

Iran University of Medical Sciences
دکتر علی نورایی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بینایی سنجی
Ali Nooraeenejad
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
فیزیوتراپی
اعضای تحریریه
Jan Dommerholt
Jan Dommerholt
Associate Professor Bethesda Physiocare, USA
Pablo Herrero Gallego
Pablo Herrero Gallego
Universidad San Jorge, Zaragoza, Spain
دکتر کاظم مالمیر
دانشیار فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kazem Malmir
Associate Professor, Physical Therapy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر صوفیا نقدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sofia Naghdi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
کامران توکل

Kamran Tavakol

دکتر زینت آشناگر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zinat Ashna Gar

Tehran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ismail Ebrahimi Takamjani
Professor Department of Physiotherapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
دکتر امیرهوشنگ بختیاری
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Amir Hoshang Bakhtiari
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
دکتر محسن رازقی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohsen Razeghi
Professor School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر آزاده شادمهر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Azadeh Shad Mehr

Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor Physiotherapy group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر نورالدین نخستین انصاری
دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: توانبخشی
Noureddin Nakhostin Ansari
School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ارتز پروتز
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا امینیان
دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پروتز
Gholam Reza Aminian
School of Rehabilitation Sciences
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Prosthesis
دکتر مختار آذرپور
دکتر مختار آذرپور

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mokhtar Azar Pour

University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر مینا آروین
دکتر مینا آروین

Mina Arvin
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
دکتر طاهر بابایی

Taher Babaee

دکتر آرزو اشراقی
استاد
رشته تخصصی: ارتوز و پروتز
Arezoo Eshraghi
Professor University of Salford, Salford, England
Specialist: Orthosis and Prosthetics
دکتر سعید فروغانی
دکتر سعید فروغانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saeed Forooghani

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسین قلی زاده

Hossein Gholizadeh
University of Malaya, Kuala lumpur, Malaysia
Edmond Lou
Edmond Lou
University of Alberta, Edmonton, Canada
Wong Mansang
Wong Mansang
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, china
دکتر ابراهیم صادقی دمنه
استاد مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، گروه ارتوز و پروتز
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوز و پروتز، ارتوپدی فنی
Ebrahim Sadeghi Demneh
Professor, Musculoskeletal Research Center, Orthotocs and Prosthetics Department
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Orthotics and Prosthetics
دکتر حسن سعیدی
دانش آموخته دکتری ارتوزوپروتز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hasan Saeedi
.Ph.D, orthotics and prosthetics
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor School of Rehabilitation Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
گفتاردرمانی
اعضای تحریریه
دکتر مهدی بختیار

Mehdi Bakhtiar
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
دکتر جلال بختیاری
دانشیار گفتاردرمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: speech therapy
Jalal Bakhtiyari
Associate Professor, speech therpy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: speech therapy, speech- language pathology
دکتر هوشنگ دادگر

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hooshang Dad Gar

Tehran University of Medical Sciences
دکتر اکبر دارویی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Akbar Daroue

University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر یلدا کاظمی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Yalda Kazemi

Isfahan University of Medical Sciences
احمدرضا خاتون آبادی
دانشیار گفتاردرماتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Reza Khatoonabadi
Associate Professor, Speech Therapy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیده مریم خدامی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyedeh Maryam Khoddami

Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهرا سلیمانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گفتاردرمانی
Zahra Soleymani

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Speech Therapy
دکتر فریبا یادگاری
دانشیار گروه آموزشی گفتاردرمانی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fariba Yadegari
Associate Professor, department of speech therapy
University Of Social Welfare And Health Sciences
بیومکانیک
اعضای تحریریه
دکتر محمد پرنیان پور
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mohammad Parnian Pour
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Biomechanics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۸