درباره نشریه
ISSN:
1735-8779
eISSN:
2383-2169
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مدیر مسئول:
دکتر زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر زهرا رنجبر
مدیر اجرایی:
دکتر فرهاد عامری
مسئول اشتراک:
راضیه قاسمی
تلفن:
021-22952882
دورنگار:
021-22952882
سایت اختصاصی:
jcst.icrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، خروجی لویزان، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55، دفتر نشریه علوم و فناوری رنگ
صندوق پستی:
654-16765
اشتراک:
دورنگار:
021-22952882
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
مدیر مسئول
زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
سردبیر
زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
هیات تحریریه
سعید پورمهدیان
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Saeed Pour Mahdian
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی اکبر انتظامی
علی اکبر انتظامی
سعید باستانی
دانشیار موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ، مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Saeed Bastani
Associate Professor of Color Science and Technology Research Institute,
Specialist: Smart Cover, Printing Inks, Polymer Engineering - Paint Industries
خشایار بدیعی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Khashayar Badiei
Associate Professor of Color Research,
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
سوسن رسولی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Sousan Rasouli
Associate Professor of Color Research,
Specialist: Analytical Chemistry
زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
شهره روحانی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Shohreh Rouhani
Associate Professor of Color Research,
Specialist: Analytical Chemistry
علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor, Technical School of Educational Complex, University of Guilan
Specialist: textile engineering
فرهاد عامری
استادیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Farhad Ameri
Assistant Professor of Color Research,
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
فرهنگ عباسی
استاد دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Farhang Abbasi
Professor, Sahand University of Technology
Specialist: Polymer engineering
سعید فرخ پی
دانشیار دانشگاه کوئینزلند استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saeid Farrokh Pay
Associate Professor, University of Queensland, Australia,
Specialist: Materials Engineering
کمال الدین قرنجیگ
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مواد رنگزا، شیمی آلی، مهندسی نساجی
Kamaledin Gharan Jig
Professor, Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Dyes, organic chemistry, textile engineering
محسن محسنی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر
Mohsen Mohseni
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology
سیامک مرادیان
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر، فیزیک رنگ
Siamak Moradian
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology, Color physics
عزالدین مهاجرانی
استاد پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezodin Mohajerani
Professor, Laser Institute, Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
مهدی نکومنش حقیقی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
فرحناز نورمحمدیان
دانشیار موسسه علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Farahnaz Nour Mohammadian
Associate Professor, Color Science and Technology,
Specialist: Organic Chemistry
علی اکبر یوسفی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی، مهندسی پلیمر
Ali Akbar Yousefi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: chemistry, Polymer engineering
ویراستارفارسی
بهزاد شیرکوندهداوند
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: پلیمر
Behzad Shir Kavand Hada Vand
Associate Professor of Color Research,
Specialist: polymer
مدیر اجرایی
فرهاد عامری
استادیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Farhad Ameri
Assistant Professor of Color Research,
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰