درباره نشریه
ISSN:
1735-8779
eISSN:
2383-2169
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه رنگ
مدیر مسئول:
دکتر زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر کمال الدین قرنجیگ
مدیر اجرایی:
دکتر فرهاد عامری
ویراستار فارسی:
دکتر بهزاد شیرکوندهداوند
مسئول اشتراک:
مهرنوش قاسمی
تلفن:
021-22952882
دورنگار:
021-22952882
سایت اختصاصی:
jcst.icrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه صیاد شیرازی، خروجی لویزان، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55، دفتر نشریه علوم و فناوری رنگ
صندوق پستی:
654-16765
اشتراک:
دورنگار:
021-22952882
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/19
مدیر مسئول
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، ، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
سردبیر
دکتر کمال الدین قرنجیگ
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مواد رنگزا، شیمی آلی، مهندسی نساجی
Kamaledin Gharan Jig
Professor Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Dyes, organic chemistry, textile engineering
اعضای تحریریه
دکتر سعید پورمهدیان
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Saeed Pour Mahdian
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی اکبر انتظامی

دکتر سعید باستانی
دانشیار موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: پوشش های هوشمند، جوهرهای چاپ، مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Saeed Bastani
Associate Professor of Color Science and Technology Research Institute
Specialist: Smart Cover, Printing Inks, Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر خشایار بدیعی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Khashayar Badiei
Associate Professor of Color Research
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر سوسن رسولی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Sousan Rasouli
Associate Professor of Color Research
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، ، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
دکتر شهره روحانی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Shohre Rouhani
Associate Professor of Color Research
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor Technical School of Educational Complex
University of Guilan
Specialist: textile engineering
دکتر فرهاد عامری
استادیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Farhad Ameri
Assistant Professor of Color Research
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
دکتر فرهنگ عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Farhang Abbasi
Professor Institute of Polymeric Materials
Sahand University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر سعید فرخ پی
دانشیار دانشگاه کوئینزلند استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Saeid Farrokh Pay
Associate Professor University of Queensland, Australia
Specialist: Materials Engineering
دکتر کمال الدین قرنجیگ
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مواد رنگزا، شیمی آلی، مهندسی نساجی
Kamaledin Gharan Jig
Professor Research Institute of Color Science and Technology
Specialist: Dyes, organic chemistry, textile engineering
دکتر محسن محسنی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر
Mohsen Mohseni
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology
دکتر سیامک مرادیان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر، فیزیک رنگ
Siamak Moradian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology, Color physics
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد فوتونیک
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezeddin Mohajerani
Professor, Photonics
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
دکتر فرحناز نورمحمدیان
دانشیار موسسه علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Farahnaz Nour Mohammadian
Associate Professor Color Science and Technology
Specialist: Organic Chemistry
دکتر علی اکبر یوسفی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی، مهندسی پلیمر
Ali Akbar Yousefi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry, Polymer engineering
ویراستار فارسی
دکتر بهزاد شیرکوندهداوند
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: پلیمر
Behzad Shir Kavand Hada Vand
Associate Professor of Color Research
Specialist: polymer
مدیر اجرایی
دکتر فرهاد عامری
استادیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
Farhad Ameri
Assistant Professor of Color Research
Specialist: Polymer Engineering - Paint Industries
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۶