درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس محمدرضا جمشیدی
مدیر مسئول:
مهندس محمدرضا جمشیدی
سردبیر:
مهندس محمدرضا جمشیدی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مریم حق بیان
مسئول اشتراک:
مریم حق بیان
طراح و گرافیست:
سمیرا عسگری
تلفن:
021-66560699
021-66557704
دورنگار:
021-66560699
021-66557704
سایت اختصاصی:
eghtesadsabz.com
نشانی:
تهران، ستارخان، بعد از پل ستارخان، خیابان شهید توکلی، پلاک 12، طبقه همکف،
صندوق پستی:
137-14455
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66514925
021-66524399
021-66559439
021-66559457
اشتراک:
تلفن:
021-66560699
021-66557704
دورنگار:
021-66501496
پست الکترونیک:
mr.jamshidi11@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۳