درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت جهان سبز
مدیر مسئول:
مهدیه احمدی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
علی نجفی
تلفن:
021-88301986
021-88813489
دورنگار:
021-88301986
021-88813489
سایت اختصاصی:
www.honarmandonline.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان سلیمان خاطر، خیابان اورامان، پلاک 43، واحد 2
سامانه پیام کوتاه:
09394303091
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88311353
021-88311361
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵۲