درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سینا گیلانی
مدیر مسئول:
سینا گیلانی
سردبیر:
علیرضا دانش نیا
مدیر اجرایی:
امیر روشنی
مسئول اشتراک:
*
طراح و گرافیست:
عارفه افراسیاب نیا
تلفن:
021-22702493
دورنگار:
021-22709368
سایت اختصاصی:
www.speedautomag.com
نشانی:
تهران، تجریش، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، پلاک 64
صندوق پستی:
656-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹۴