درباره نشریه
ISSN:
2008-420x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت تعاونی گام پارت رسانه
مدیر مسئول:
منیره الوند غیاثوند
سردبیر:
دکتر قاسم شیراوند
مدیر اجرایی:
فیروزه الوند
مسئول اشتراک:
منیره الوند غیاثوند
تلفن:
021-46842111
021-46831850
021-46842601
021-46831852
سایت اختصاصی:
www.gumpart.com
نشانی:
تهران، میدان قدس، بلوار شهید کلهر، نرسیده به خیابان شهید خاکسار، پلاک 366
صندوق پستی:
195-37515
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۸