درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه همشهری
مدیر مسئول:
دکتر محمد مشاری
سردبیر:
علی رزاقی بهار
دورنگار:
021-88559641
سایت اختصاصی:
www.hamshahrimarket.com
کانال تلگرام:
hsarzamineman
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، رو به روی خیابان شهید بهشتی، خیابان مستوفی(اکبری)،کوچه15/1،پلاک12،طبقه پنجم ، کدپستی: 1966645956
سامانه پیام کوتاه:
300099905
تلفن:
021-88559650
021-88559657
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88524879
021-88559646
021-88559641
اشتراک:
تلفن:
021-23023277
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶