درباره نشریه
ISSN:
2008-2134
eISSN:
2383-1790
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
مدیر مسئول:
دکتر زهرا رنجبر
سردبیر:
دکتر فرحناز نورمحمدیان
مدیر اجرایی:
دکتر مژگان حسین نژاد
تلفن:
021-22952882
دورنگار:
021-22952882
سایت اختصاصی:
pccc.icrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه صیاد شیرازی شمالی، خروجی لویزان، میدان حسین آباد، خیابان وفامنش، نبش کوچه شمس، پلاک 55، دفتر نشریه انگلیسی
صندوق پستی:
654- 16765
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/19
مدیر مسئول
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
سردبیر
دکتر فرحناز نورمحمدیان
دانشیار موسسه علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Farahnaz Nour Mohammadian
Associate Professor, Color Science and Technology,
Specialist: Organic Chemistry
هیات تحریریه
دکتر کمال الدین قرنجیگ
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مواد رنگزا، شیمی آلی، مهندسی نساجی
Kamaledin Gharan Jig
Professor, Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Dyes, organic chemistry, textile engineering
دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
دکتر سیدحسین امیرشاهی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فیزیک رنگ، علم رنگ، مهندسی نساجی- فیزیک رنگ
Seyed Hosein Amir Shahi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Color Physics, Colour Science, Textile Engineering - Color Physics
Arthur Douglas Broadbent
Arthur Douglas Broadbent
Professor,
Specialist: Color Physics
دکتر نیازمحمد محمودی
دانشیار پژوهشگاه رنگ
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست نساجی، محیط زیست و رنگ
Niyaz Mohammad Mahmoodi
Associate Professor, Color Research,
Specialist: Textile-Environmental Engineering, Environment and color
دکتر محسن محسنی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر
Mohsen Mohseni
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology
دکتر سیامک مرادیان
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر، فیزیک رنگ
Siamak Moradian
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology, Color physics
Wan Saime Ngah
Professor, , University Sains Malaysia, Malaysia,,
Specialist: Analytical Chemistry
Marcel Piens
Marcel Piens
Professor,
Specialist: Chemical Engineering
دکتر زهرا رنجبر
استاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: مهندسی رنگ و پوشش، پدیده های سطحی
Zahra Ranjbar
Professor of the Research Institute of Color Science and Technology,
Specialist: Color and coating engineering, Surface phenomena
دکتر حسین سرپولکی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد (سرامیک)
Hosein Sar Poolaki
Associate Professor, School of Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Material Engineering (Ceramic)
Ramazan Solmaz
Associate Professor, Bingol University, Bingol, Turkey,,
Specialist: Chemistry
Stephen Westland
Professor, University of Leeds, UK,,
Specialist: Colour Science and Technology
دکتر عیسی یاوری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Issa Yavari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Organic Chemistry
دکتر فرحناز نورمحمدیان
دانشیار موسسه علوم و فناوری رنگ
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Farahnaz Nour Mohammadian
Associate Professor, Color Science and Technology,
Specialist: Organic Chemistry
ویراستار انگلیسی
مهندس امیررضا گردش زاده
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Amir Reza Gardesh Zadeh
Institute for Color Science and Technology,
Specialist: Material Engineering
مدیر اجرایی
دکتر مژگان حسین نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Mozhgan Hossein Nezhad
Associate Professor, Institute for Color Science and Technology, Tehran,
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹