درباره نشریه
ISSN:
1735-3319
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر حسین بختو
سردبیر:
دکتر پروین منصوری
مدیر اجرایی:
دکتر سیامک بشردوست تجلی
ویراستار فارسی:
مریم مرادی
تلفن:
021-66492572
دورنگار:
021-66492572
سایت اختصاصی:
www.icml.ir
صندوق پستی:
1369-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/25
مدیر مسئول
دکتر حسین بختو
دکتر حسین بختو

سردبیر
دکتر پروین منصوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Mansouri
Professor
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شهناز آرام
استاد گروه بیماری های زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: یماری های زنان و زایمان
Shahnaz Aram
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Maternity and maternity wares
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر نیما استواری
دکتر نیما استواری

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

Gholama Reza Esmaeeli Javid

دکتر علی اصیلیان
دکتر علی اصیلیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Ali Asilian
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
دکتر محمد اکبری
دکتر محمد اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Akbari
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر احمد امجدی
دکتر احمد امجدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Ahmad Amjadi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر سیامک بشردوست تجلی

Siamak Bashardoost Taj

دکتر خاطره خرسندی

دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر فاطمه رمضان زاده

Fatemeh Ramezanzadeh

دکتر نسرین زند

دکتر رحمت الله سلمان پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Rahmatollah Salmanpour
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
دکتر هوشنگ صابری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Houshang Saberi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدجواد صراف زاده
دکتر محمدجواد صراف زاده

دکتر سید مهدی طبایی

رشته تخصصی: متخصص پوست
Seyed Mehdi Tabaie

Specialist: Dermatologist
دکتر میرهادی عزیز جلالی
دکتر میرهادی عزیز جلالی

دکتر بهروز عطارباشی مقدم
دانشیار گروه فیزیوتراپی - دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Behrouz Attarbashi Moghadam
Associate Professor, Physiotherapy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر لیلا عطایی فشتمی

جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Leila Ataie Fashtami

Academic Center for Education, Culture and Research
Specialist: Dermatology
مهندس محمدرضا علینقی زاده
مهندس محمدرضا علینقی زاده

دکتر محسن فاتح
دکتر محسن فاتح

دکتر سید مصطفی فاطمی
دکتر سید مصطفی فاطمی

دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر علیرضا فیروز
استاد Center for Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, CRTSDL
Tehran University of Medical Sciences
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر احمد کاویانی
استاد Department of Surgery
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: breast and cancer surgery
دکتر رضا مالک
دکتر رضا مالک

دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دکتر حمیده مروج فرشی
گروه پوست، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Hamideh Moravvej Farshi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد فوتونیک
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezeddin Mohajerani
Professor, Photonics
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر رامین مهرداد
دکتر رامین مهرداد

دکتر سید مازیار میر

Seyyed Mazyar Mir

دکتر محمدحسین میران بیگی

دکتر حمید میرزاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hamid Mir Zadeh
Professor Departments of Polymer and Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر سید حسن هاشمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قرنیه و سگمان قدامی
Seyyed Hasan Hashemi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cornea and anterior segment
ویراستار فارسی
مریم مرادی
مریم مرادی

مدیر اجرایی
دکتر سیامک بشردوست تجلی

Siamak Bashardoost Taj

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸