درباره نشریه
ISSN:
1735-6466
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد رضایی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا مقدسی
مدیر اجرایی:
مهندس هادی نوروزی
مدیرداخلی:
مهندس آزیتا برخورداری
تلفن:
021-61638729
سایت اختصاصی:
www.farayandno.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 4، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، طبقه سوم، اتاق 355، دبیرخانه نشریه فرآیند نو
صندوق پستی:
3499-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
مدیر مسئول
محمد رضایی
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Rezaei
Director of Research and Technology at National Iranian Oil Refining and Distribution Company,
Specialist: chemical engineering
سردبیر
عبدالرضا مقدسی
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Abdol Reza Moghadasi
Associate Professor, University of Arak
Specialist: chemical engineering
هیات تحریریه
مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم انرژی، سلول سوختی، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، تولید انرژی در مقیاس کوچک، مهندسی شیمی
Majid Amid Pour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
مهدی ارجمند
دانشیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mahdi Arjmand
Associate Professor, South Tehran Branch,
Specialist: chemical engineering
مسعود بهشتی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Masood Beheshti
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: chemical engineering
مجید تقی زاده مازندرانی
استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: کاتالیزورها، مهندسی شیمی
Majid Taghi Zadeh Mazandarani
Professor, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Catalysts , chemical engineering
محمدحسین صراف زاده
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hossein Sarraf Zadeh
Associate Professor, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
عبدالرضا اروجعلیان
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Abdolreza Arooj Alian
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: chemical engineering
فریدون محمدی
استادیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Fereydoon Mohammadi
Assistant Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: chemical engineering
محمدنادر لطف اللهی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Nader Lotfollahi
Professor, Semnan University
Specialist: chemical engineering
مهرداد منطقیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mehrdad Manteghain
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
سیدحسن هاشم آبادی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Hasan Hashem Abadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
سیدعبدالله رضوی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Seyed Abdollah Razavi
Faculty member, Petroleum University of Technology
Specialist: Energy Economy
ایرج نظرحسین صابر
مدیرعامل شرکت تدبیر و فن آسیا
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Iraj Nazar Hosein Saber
Managing Director of Tadbir & Fan Asia Co.,
Specialist: chemical engineering
علی الله وردی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Allah Verdi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
تورج محمدی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Touraj Mohammadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
فرهاد شهرکی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی،جداسازی
Farhad Shahraki
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
محمود ترابی انگجی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mahmoud Torabi angji
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
محمدعلی ریاحی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Mohammad Ali Riahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geophysics
علی وطنی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Vatani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: chemical engineering
ویراستارفارسی
زهرا امینی ادیب
کارشناس پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
Zahra Amini Adib
Research and Technology Specialist of National Iranian Oil Refining and Distribution Company,
مدیر اجرایی
هادی نوروزی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Hadi Norouzi
Specialist: chemical engineering
مدیرداخلی
آزیتا برخورداری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Azita Bar Khordari
Specialist: chemical engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸