درباره نشریه
ISSN:
4621-2423
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی)
مدیر مسئول:
دکتر فتح الله کلانتری
سردبیر:
دکتر ناصر پورصادق
دبیراجرایی:
مهدی رسولی
تلفن:
021-27354417
سایت اختصاصی:
smsnds.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی ، کدپستی: 16895147
صندوق پستی:
445-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر فتح الله کلانتری

رشته تخصصی: ژئوپلیتیک
Fathollah Kalantari

Specialist: Geopolitics
سردبیر
دکتر ناصر پورصادق

رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Naser pour Sadegh

Specialist: governmental management
اعضای تحریریه
دکتر ناصر پورصادق

رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Naser pour Sadegh

Specialist: governmental management
دکتر محمدرضا حسینی
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Reza Hosseini
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: International rights
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر کاظم سام دلیری
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Kazem Sam Daliri
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر سعید تائب
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Saeid Tae'b
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Strategic Management
ارسطو توحیدی
دانشیار دفاع ملی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی/دفاع ملی
Arastoo Towhidi
Associate Professor, Dipartment of National Defense
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic management
دکتر سید علی حسینی تاش
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Ali Hoseini Tash
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Management
دکتر الله مراد سیف
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل
Allah Morad Seif
Associate Professor Department of Economics and Management
Imam Hossein University
Specialist: international economics
دکتر حسن شیرازی رومنان
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت دفاعی
Hasan Shirazi Rumanan
Associate Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Defense Management
دبیراجرایی
مهدی رسولی
مهدی رسولی

رشته تخصصی: مترجمی زبان انگلیسی
Mahdi Rasouli

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۲