درباره نشریه
ISSN:
2383-3890
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دانشگاه علم و صنعت ایران (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر شهرام جدید
تلفن:
021-77240275
دورنگار:
021-77240275
سایت اختصاصی:
ijeee.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/24
سردبیر
دکتر شهرام جدید
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
Jose Ramon Rodriguez Perez
گئورک باباملک قره پتیان
حمید محمودی
حمید محمودی
دکتر حسین بلندی
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکترای مهندس برق
Hossein Bolandi
Associate Professor, Department of electrical engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. Electrical Engineer
دکتر عباس عرفانیان امیدوار
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Erfanian Omidvar
Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر محمد فرخی
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Farrokhi
Professor, Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology
دکتر ذبیح الله قاسملویی
استاد
Zabih Ghasemlooee
Professor, Northumbria University, UK,
دکتر محمدحسین کهایی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Hosein Kahaei
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر شهره کسایی
دانشگاه صنعتی شریف
Shohreh Kasaee
Sharif University of Technology
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor, Department of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر حمید لسانی
دکتر حمید لسانی
دانشگاه تهران
Hamid Lesani
University of Tehran
دکتر محسن پارسا مقدم
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
Mohsen Parsamoghaddam
Professor, Facaulty of Electrical & Computer Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Power Systems
دکتر مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل
Masoud Shafiei
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control
دکتر محمدعلی شرکت معصوم
Mohammad Ali Sherkat Masoum
دکتر ابوالفضل واحدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق قدرت
Abualfazl Vahedi
Professor,
Specialist: Electrical Power Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۴