درباره نشریه
ISSN:
2383-3890
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دانشگاه علم و صنعت ایران (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر شهرام جدید
کارشناس:
دکتر عابد باقری
تلفن:
021-77240275
دورنگار:
021-77240275
سایت اختصاصی:
ijeee.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/22
سردبیر
دکتر شهرام جدید
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
Jose Ramon Rodriguez Perez

دکتر گئورگ قره پتیان
استاد مهندسی برق قدرت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor, Electrical Engineering Department, Power Engineering Group
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
حمید محمودی

Hamid Mahmoodi
San Francisco State University
Dwarkadas Prahladadas Kothari
Dwarkadas Prahladadas Kothari

دکتر حسین بلندی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دکترای مهندس برق
Hossein Bolandi
Associate Professor Department of electrical engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ph.D. Electrical Engineer
دکتر عباس عرفانیان امیدوار
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Erfanian Omidvar
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر محمد فرخی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Farrokhi
Professor Department of Electrical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر ذبیح الله قاسملویی
استاد
Zabih Ghasemlooee
Professor Northumbria University, UK
دکتر محمدحسین کهایی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Hosein Kahaei
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر شهره کسایی
استاد گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
Shohreh Kasaei
Professor Department of Computer Engineering
Sharif University of Technology
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر محسن پارسامقدم
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
Mohsen Parsamoghaddam
Professor Facaulty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power Systems
دکتر محمدعلی شرکت معصوم

Mohammad Ali Sherkat Masoum

دکتر ابوالفضل واحدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق قدرت
Abualfazl Vahedi
Professor
Specialist: Electrical Power Engineering
کارشناس
دکتر عابد باقری
دکتر عابد باقری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۱