درباره نشریه
ISSN:
1735-0522
eISSN:
2383-3874
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
سردبیر:
دکتر محمدحسن بازیار
تلفن:
021-77240273
دورنگار:
021-77240273
سایت اختصاصی:
www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40999
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، درب استادیوم ورزشی، پژوهشکده خودرو، طبقه اول، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/29
سردبیر
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
هیات تحریریه
دکتر امیر اعتمادشهیدی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
Amir Etemad Shahidi
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor, School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
Barry Clarke
Barry Clarke
Professor,
دکتر ابراهیم جباری
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک انتقال رسوب، هیدرودینامیک پیشرفته
Ebrahim Jabbari
Professor, Iran University of Science and Technology
Steven L Mc Cabe
Steven L Mc Cabe
Professor,
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: دینامیک سازه ها و کنترل_مهندسی زلزله- سازه- اندرکنش- ریاضیات پیش رفته
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Structural Dynamics and Control-Earthquake Engineering-Structural-Interaction-Advanced Mathematics
دکتر محمد رئوف
دکتر محمد رئوف
استاد
Mohammad Raouf
Professor,
Ikuo Towhata
Ikuo Towhata
Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۸