درباره نشریه
ISSN:
2345-5705
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
مدیر مسئول:
حجت الاسلام حمید نگارش
سردبیر:
دکتر نجف لکزایی
مدیر اجرایی:
رضا ادبی
ویراستار فارسی:
حسین قاسم حمزه
تلفن:
025-31125377
سایت اختصاصی:
ipr.isri.ac.ir
صندوق پستی:
37185-641
دورنگار:
025-31125330
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/19
مدیر مسئول
حجت الاسلام حمید نگارش

سردبیر
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سیامک باقری
دکتر سیامک باقری
دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
رشته تخصصی: مدیریت دانش اسلامی
Siamak Bagheri

Specialist: Islamic Knowledge Management
محمدباقر بابایی طلاتپه
استاد دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت اسلامی، مدیریت فرهنگی، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیکی، کارآفرینی، سازمان اسلام و جهادی، مدیریت جهادی، الگوی تربیت مدیران جهادی، سبک زندگی اسلامی
Mohammad Bagher Babaei Talatapeh
Professor, Faculty of Strategic Management and Planning
Imam Hossein University
دکتر قدیر نظامی پور

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Ghadir Nezami Pour

Supreme National Defense University
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
ویراستار فارسی
حسین قاسم حمزه

مدیر اجرایی
رضا ادبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵