درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
مدیر مسئول:
علی صادق مقدسی
سردبیر:
مصطفی خلعتبری لیماکی
مدیر اجرایی:
داوود حق دوست
ویراستار فارسی:
مراد مهدی نیا
سایت اختصاصی:
www.radioresearch.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، صدا و سیما، ساختمان شهدای رادیو، طبقه پنجم، اداره کل پژوهش های رادیو، واحد فرهنگ مردم
تاریخ به‌روزآوری: 1388/11/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴