درباره نشریه
ISSN:
2252-0406
eISSN:
2383-4447
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر سعید دانشمند
سردبیر:
دکتر صادق رحمتی
مسئول اشتراک:
بابک محمدی
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 212
دورنگار:
031-52472290 ، داخلی: 212
سایت اختصاصی:
admt.iaumajlesi.ac.ir
نشانی:
مجلسی، شهر جدید مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دفتر مجله، ، کدپستی: 8631656451
تلفن همراه:
09121350938
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/18
مدیر مسئول
دکتر سعید دانشمند
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Saeed Daneshmand
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
majlesi Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر صادق رحمتی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Sadegh Rahmati
Professor Science and Research branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر کامران امینی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Kamran Amini
Associate Professor
majlesi Branch, Islamic Azad University
محمد موحدی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Movahhedy
Professor Center of Excellence in Design, Robotics and Automation Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Djordje B Vukelic
Associate Professor University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, Serbia
دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد
استاد مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: نانومواد و مواد بیولوژیکی
Sayed Khatiboleslam Sadrnezhaad
Professor, Materials Science and Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Nanomaterials and Biomaterials
Wenguang Li
Professor Department of Fluid Machinery lanzhou University of Technology Lanzhou, Gansu, China
Habiba Bougherara
Professor Department of Mechanical Engineering, Ryerson University, Canada
Hirpa Gelgele Lemu
Professor Department of Structural & Mechanical Engineering , University of Stavanger, Norway
دکتر منوچهر راد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: هیدرودینامیک
Manouchehr Rad
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Hydrodynamic
دکتر احمدرضا خوگر
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ahmadreza Khoogar
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سید محمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
Neil Hopkinson
Professor Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering Loughborough University, Leicestershire, UK
دکتر محرم حبیب نژاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Moharram Habib Nejad
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر رحمت الله قاجار
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Rahmatollah Ghajar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمدرضا الهامی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mohamad Reza Elhami
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Imam Hossein University
دکتر سعید ادیب نظری
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Saeed Adib Nazari
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Zouheir Fawaz
Professor Department of Mechanical Engineering, Reyrson University, Toronto, Canada
دکتر جواد اکبری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Javad Akbari
Associate Professor, Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, Manufacturing
دکتر سیروس آقانجفی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک حرات و سیالات
Sirous Agha Najafi
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر حمید احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی ارتعاش
Hamid Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Vibration Engineerin
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۹