درباره نشریه
ISSN:
2008-6489
eISSN:
2008-6490
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید علی ملک حسینی
سردبیر:
دکتر سید علی ملک حسینی
تلفن:
071-36474308
دورنگار:
071-36474308
سایت اختصاصی:
www.ijotm.com
نشانی:
شیراز، بیمارستان نمازی، طبقه دوم، طبقه دوم جنب کتابخانه دکتر قریب، اتاق 101 دفتر مجله پیوند اعضا
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/16
مدیر مسئول
دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
سردبیر
دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
اعضای تحریریه
دکتر عزت الله عبدی
دکتر عزت الله عبدی
بخش جراحی پیوند
Ezzatollah Abdi
Department of Transplantation Surgery
Kareem Abuelmagd
Kareem Abuelmagd

Ismail H. Al Abdullah
Ismail H. Al Abdullah

Malcolm Alison
Malcolm Alison

Nabil Mohsin Al-Lawati
Nabil Mohsin Al-Lawati

Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
Ali Alobaidli
Ali Alobaidli

Ignacio Anegon
Ignacio Anegon

دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر حسین بهاروند
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی، سلولهای بنیادی و زیست شناسی رشد
Hosein Baharvand
Professor
Specialist: Biology, Stem Cells and Developmental Biology
Antoine Barbari,
Antoine Barbari,

دکتر بهار باستانی
دکتر بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
Taieb Ben Abdallah
Taieb Ben Abdallah

Anthony Ben Cosimi
Anthony Ben Cosimi

Dieter Broering
Dieter Broering

دکتر بهروز برومند
دکتر بهروز برومند

دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Behrooz Broumand

Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
Jeremy Chapman
Jeremy Chapman

دکتر حمیدرضا داوری
دکتر حمیدرضا داوری

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراح عمومی قفسه سینه
Hamid Reza Davari

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: General Thoracic Surgeon
Francis Delmonico
Francis Delmonico

James Eason
James Eason

Vincent Emery
Vincent Emery

دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
John Fung
John Fung
Professor
Osama Gaber
Osama Gaber

دکتر محمدرضا گنجی
دکتر محمدرضا گنجی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب داخلی
Mohammad Reza Ganji
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر احد قدس
دکتر احد قدس
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ahad Ghods
Division of Nephrology
Iran University of Medical Sciences
Mehmet Haberal
Mehmet Haberal

دکتر کوروش حقیقی
دکتر کوروش حقیقی

Koroush Haghighi

Nadey Hakim
Nadey Hakim

Nigel Heaton
Nigel Heaton
Professor
دکتر کاظم حسینی اصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش و کبد
Kazem Hosseini Asl
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist and Liver Specialist
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
Hamdi Karakayali
Hamdi Karakayali

Specialist: General Surgery
Jan Lerut
Jan Lerut

دکتر محبوب لسان پزشکی
دکتر محبوب لسان پزشکی
بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mahboob Lessan Pezeshki
Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر محمد ملک زاده
دکتر محمد ملک زاده
استاد
Mohammad Malekzadeh
Professor UCLA University, United States
Marwan Masri
Marwan Masri
Professor
Specialist: Nephrology
Darius Mirza
Darius Mirza

Ferdinand Muehlbacher
Ferdinand Muehlbacher

دکتر نادر نجفیان
دکتر نادر نجفیان
استادیار
Nader Najafian
Assistant Professor
دکتر نصرت الله نزاکت گو
دکتر نصرت الله نزاکت گو
دانشیار
رشته تخصصی: عمل جراحی
Nosratollah Nezakatgoo
Associate Professor
Specialist: Surgery
دکتر بهروز نیک بین
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Behrouz Nikbin
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علی نوبخت حقیقی
دکتر علی نوبخت حقیقی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Ali Nobakht Haghighi
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
Jacques Pirenne
Jacques Pirenne

Specialist: Abdominal Transplant Surgery
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر خسرو رهبر
دکتر خسرو رهبر
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرو ایمونولوژی
Khosrow Rahbar
Professor Division of Nephrology,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephro- immunology
دکتر اصغر رستگار
استاد
Asghar Rastegar
Professor , Yale University of Medical Sciences, Yale, USA
Specialist: Medicine
Bassam Saeed
Bassam Saeed

دکتر کاترین صراف
دکتر کاترین صراف

رشته تخصصی: علوم زیست پزشکی
Catherine Sarraf

Specialist: Biomedical Sciences
Mohamed Sayegh
Mohamed Sayegh
Nephrologist
Faissal Shaheen
Faissal Shaheen
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر حسین شکوه امیری
دکتر حسین شکوه امیری
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی
Hosein Shokouh Amiri
Professor
Specialist: Surgery
دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
Gazi Zibari
Gazi Zibari

Specialist: general surgeon
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۷