درباره نشریه
ISSN:
2251-6670
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
مهندس محمدحسین دهقان
تلفن:
021-22885647
021-22885648
021-22885649
021-22885650
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ی ستاری ،شماره 22
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تلفن همراه:
09124480416
صندوق پستی:
416-14335
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷۸