درباره نشریه
ISSN:
1753-8280
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (دفتر تحقیقات کاربردی)
مدیر مسئول:
دکتر اسکندر مومنی
سردبیر:
دکتر حمید سوری
تلفن:
021-81253426
سایت اختصاصی:
tale.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل ا… نوری، بلوار مرزداران، خیابان آزمایش، شهرک آزمایش، ساختمان ادارات کل، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
صندوق پستی:
1111-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/27
مدیر مسئول
دکتر اسکندر مومنی
دکتر اسکندر مومنی

سردبیر
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدرضا احدی
استادیار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Mohammad Reza Ahadi
Assistant Professor , Department of Roads, Housing and Urban Planning
Specialist: Road and Transportation
دکتر علی خاکساری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی شهری و منطقه ای
Ali Kahksari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban and Regional Planning
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر جواد مرزبان راد
استاد تمام دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک‐ طراحی کاربردی
Javad Marzbanrad
Full Professor, School of Automotive Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Mechanical Engineering
دکتر ابومحمد عسگرخانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Abou Mohammad Asgarkhani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر غلامرضا شیران
دکتر غلامرضا شیران
استادیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: حمل و نقل
Gholam Reza Shiran
Assistant Professor
University of Isfahan
Specialist: Transportation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹